Skip to main content

Afdruk

Realisatie

Ontwerp, programmering, hosting: netzpepper - internet & marketing met michael tielke, Winterberg

Inhoud

Verantwoordelijk voor de inhoud: Verkehrsverein Neuastenberg e.V. Meinolf Pape Am Gerkenstein 20 59955 Winterberg Duitsland Tel.: 0 29 81 / 26 36 info@neuastenberg.de Ingeschreven in het handelsregister bij de rechtbank van Medebach Nr. VR60 BTW-NUMMER: 309/5737/0469

Directeur:

Meinolf Pape Alle informatie en verklaringen op deze website zijn niet bindend. De Verkehrsverein staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud. Er wordt geen garantie gegeven en er wordt geen zekerheid gegeven over de producteigenschappen. Aan de inhoud van de internetpagina's kunnen geen juridische claims worden ontleend. Fouten in de inhoud worden onmiddellijk gecorrigeerd wanneer zij onder onze aandacht worden gebracht. Het is mogelijk dat de inhoud van de internetpagina's niet permanent actueel is omdat deze met vertraging wordt bijgewerkt. Vraag ons daarom naar de status, technische details en beschikbaarheid van de producten en diensten. Links naar andere internetsites worden niet permanent gecontroleerd. Daarom aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's.

Downloaden van gegevens en software

Het toeristenbureau staat niet in voor de juistheid van gegevens en software die van de internetpagina's kunnen worden gedownload. De software wordt door de VVV gecontroleerd op virussen. Niettemin raden wij aan gegevens en software na het downloaden te controleren op virussen met behulp van de nieuwste viruszoeksoftware.

Auteursrechten en andere bijzondere beschermingsrechten

De inhoud van deze internetpagina's is auteursrechtelijk beschermd. Eén kopie van de informatie op de internetpagina's mag op één computer worden opgeslagen voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Het downloaden, reproduceren, kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, doorgeven of op andere wijze gebruiken van afbeeldingen, teksten, logo's, foto's enz. is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het toeristenbureau. Genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot vorderingen tot schadevergoeding en een rechterlijk bevel.

Bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat informatie of persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden niet door derden worden "onderschept" tijdens de overdracht.

Aansprakelijkheid

De Verkehrsverein is niet aansprakelijk voor schade, met name voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of productiestoringen, die voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's of het downloaden van gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade veroorzaakt door het gebruik van de internetpagina's of het downloaden van gegevens door opzet of grove nalatigheid. Op de rechtsverhouding tussen u en de stad Winterberg-Neuastenberg die uit het gebruik van de internetpagina's voortvloeit, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. In het geval van juridische geschillen met geregistreerde handelaren die voortvloeien uit het gebruik van deze internetpagina's, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de stad Winterberg-Neuastenberg in Winterberg.