Skip to main content

Gegevensbescherming

Uitleg over gegevensbescherming

In de regel hebt u toegang tot alle internetpagina's van de stad Winterberg-Neuastenberg zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Indien in individuele gevallen uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens nodig zijn, wordt u daarvan vooraf op de hoogte gesteld. Uw persoonlijke gebruiksgegevens worden gebruikt om de diensten van de stad Winterberg-Neuastenberg voor u zo aangenaam mogelijk te maken en te verbeteren.

Als u besluit de stad Winterberg-Neuastenberg via het internet persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld voor correspondentie of om een bestelling te plaatsen, worden deze gegevens zorgvuldig behandeld volgens de strenge voorschriften van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Bij toegang tot de website ontvangt de stad Winterberg-Neuastenberg gebruiksgegevens die om veiligheidsredenen worden opgeslagen en die identificatie mogelijk maken (bijv. IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Deze gegevens worden door de stad Winterberg-Neuastenberg geanalyseerd om het gedrag van de gebruikers te leren kennen en statistieken op te stellen. Bij alle maatregelen worden de hoge veiligheidsnormen van de wet op de gegevensbescherming bij telediensten (TDDSG) en de verordening op de gegevensbescherming bij telecommunicatiebedrijven (TDSV) in acht genomen. Er worden geen persoonsgegevens gebruikt. De statistische evaluatie van geanonimiseerde gegevensrecords is voorbehouden.

Meer informatie over gegevensbescherming in de Bondsrepubliek Duitsland vindt u hier: www.bfd.bund.de.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Indien in het kader van de verwerking van bestelgegevens gegevens aan dienstverleners worden doorgegeven, zijn deze dienstverleners gebonden aan de BDSG, andere wettelijke voorschriften en contractueel aan het privacybeleid van de stad Winterberg-Neuastenberg. Voor zover de stad Winterberg-Neuastenberg daartoe op grond van de wet of een gerechtelijk bevel verplicht is, maakt zij uw gegevens in de vereiste mate bekend aan instanties die gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen. Voor andere doeleinden geeft de stad Winterberg-Neuastenberg uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging

De stad Winterberg-Neuastenberg slaat uw gegevens op speciaal beveiligde servers in Duitsland op. Toegang tot deze gegevens hebben slechts enkele door de stad Winterberg-Neuastenberg gemachtigde personen die betrokken zijn bij het technische, commerciële of redactionele onderhoud van deze servers.

Recht van herroeping

Indien u de stad Winterberg-Neuastenberg verzoekt uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor verder contact en/of deze te verwijderen, zullen wij dienovereenkomstig handelen. Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van bestellingen of voor commerciële doeleinden worden niet beïnvloed door een annulering of verwijdering.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat in geval van annulering de gepersonaliseerde dienst niet langer kan worden verleend, aangezien deze gebaseerd is op het gebruik van klantgegevens.

Gebruik van cookies

In cookies wordt tekstinformatie verzameld tijdens een onlinesessie en opgeslagen in een speciaal bestand in ASCII-formaat (cookie.txt) op de harde schijf van de gebruiker. Waar de cookie op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, wordt bepaald door de WWW-browser van de gebruiker. Cookies zijn stukjes informatie die bij een volgend online bezoek naar de server worden teruggestuurd. Ze kunnen alleen worden gelezen door de server die ze eerder heeft opgeslagen.

De stad Winterberg-Neuastenberg gebruikt cookies alleen als ze dringend nodig zijn voor gebruikersfuncties of om de navigatie op de websites te vergemakkelijken. De informatie wordt niet beschikbaar gesteld aan derden, aangezien cookies alleen worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Deze functie kan echter te allen tijde in de browser worden uitgeschakeld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt zodra cookies worden verzonden.

Links naar andere websites

De webpagina's van de stad Winterberg-Neuastenberg kunnen links naar andere websites bevatten. De stad Winterberg-Neuastenberg heeft geen invloed op de redactionele inhoud van andere websites en op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door hun exploitanten.

Reclame

De webpagina's van de stad Winterberg-Neuastenberg bevatten normaal gesproken geen advertentieruimte. In het tegenovergestelde geval wordt de reclame geleverd via externe advertentieservers. De gegevens die in verband met online reclame (AdImpressions, AdKlicks) worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie en het opstellen van rapporten voor reclameklanten. Hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt.

Cookies kunnen bij de levering van reclame worden gebruikt zonder dat de stad Winterberg-Neuastenberg daar invloed op heeft.